کارگروه روابط عمومی


اعضای کارگروه روابط عمومی

 

1

اظهر قضایی

مسئول کارگروه
روابط عمومی

دفتر هماهنگی امور
استان ها

Azhar.ghazaei@gmail.com

2

مولود ریاحی

عضو کارگروه روابط
عمومی

شرکت مادر تخصصی
خدمات کشاورزی

info@agriservices.ir

3

مریم نومی گلزار

عضو کارگروه روابط
عمومی

معاونت آب و خاک

golzar1968@yahoo.com

4

اکرم ساکی

عضو کارگروه روابط
عمومی

حراست

paiize1388@yahoo.com

5

فاطمه صفی خانی 

عضو کارگروه روابط
عمومی

شرکت شهرک های کشاورزی 

fatimdimo@yahoo.com

6

پروانه کمالو

عضو کارگروه روابط
عمومی

روابط عمومی

P.kamaloo50@gmail.com

7

فهیمه خوش نوا

عضو کارگروه روابط
عمومی

دفتر امور مجلس

f.khosh@yahoo.com

8

فرحناز وندجبارپور

عضو کارگروه روابط
عمومی

معاونت باغبانی

Farahnavand@gmail.com

9

فاطمه قصابی علمداری

عضو کارگروه روابط
عمومی


معاونت برنامه ریزی و اقتصادی

fgassabi@yahoo.com

تاریخ به روز رسانی:
1396/04/20
تعداد بازدید:
108
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal