شرح وظایف
اهداف وشرح وظایف و فعالیتهای کارگروه تخصصی بانوان نوآور و محقق
1-اهداف کار گروه:
- کشف استعدادهای مخاطبین در رشته مرتبط موضوعی
- بررسی اسناد و مدارک ارسالی مخاطبین منبطق با شاخصهای مدون در گروه
- انتخاب و معرفی نمونه های بانوی محقق و نو آور به مراکز متقاضی مرتبط
- شناسایی مکانیزمهای تشویقی موجود در مراکز مرتبط و ارائه لیست زنان شایسته تقدیر به آنان
2- وظایف اعضا:
- تقسیم کار بین اعضای کار گروه
- تدوین و تصویب شاخص های شناسایی و انتخاب زنان محقق و نوآور
- انتخاب دبیر جلسه آتی در هر جلسه
3-وظایف دبیر جلسه:
- جمع بندی نظرات اعضا و مدیریت زمان و نظرخواهی اعضا جلسه منتخب هر جلسه
- تدوین گزارش جلسات تشکیل شده در طی هفته و ایمیل به تمام اعضای کارگروه
- تجمیع محورهای مطروحه از سوی اعضا و ویرایش نهایی و ایمیل به همه اعضا
4-وظایف مسئول کارگروه:
- ارسال گزارش جلسات کارگروههای دیگر به اعضا
- پیگیری و تبادل تصمیمات کارگروه با رییس کمیسیون و ارسال به اعضا
- پیگیری نتایج تصمیمات و مطالبات کارگروه
- ارائه گزارش جلسات و پیگیری امور مرتبط با کارگروهها از طریق ارتباط با مسئولین کمیسیون
5- فعالیتهای محوری کار گروه
- فراهم نمودن بستر انتقال تجارب و عملیاتی کردن مدیریت دانش در حیطه مرتبط
- ارائه مشاوره با واحدهای ذیربط در خصوص :
1) ایجاد زمینه های رشد و تعالی ایده پردازی بانوان محقق و نوآور
2) تسری الگوهای نوآوری و پژوهش در مجموعه های مربوطه
3)اجرای دوره های آموزشی و تخصصی مورد نیاز بانوان محقق و نوآور
4) فراهم نمودن زمینه های طرح و اجرای پژوهش های مطروحه
5) بررسی جهت رفع موانع و تسهیل امور پژوهشی بانوان محقق و مبتکر
- اجرای آموزشهای تطبیقی و بومی سازی بر اساس الگوهای فراملی و ملی
- ایجاد فرصتهای مطالعاتی و بازدیدهای تخصصی برای بانوان برگزیده در سطوح ملی و فراملی
- ایجاد زمینه های بهره برداری بانوان محقق از مراکز پژوهشی و کارآفرینی موجود در کشور
- تهیه لیستی از عناوین تحقیقاتی و فراخوان جهت پژوهش در حوزه بانوان محقق زیرمجموعه وزارت
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/30
تعداد بازدید:
186
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal