كوچك يا بزرگ كردن بخش :.


 
اعضای کارگروه برنامه ریزی رفاهی
 
1
فریده فرح زاده
مسئول کار گروه
برنامه ریزی امور رفاهی
 
اداره کل امور اداری
رفاه و پشتیبانی
 
 
2
سیده زهرا زمانی
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
اداره کل امور اداری
رفاه وپشتیبانی
3
سهیلا مبارک
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
اداره کل امور اداری
رفاه وپشتیبانی
4
فاطمه محسنی اژه ای
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
سازمان امور عشایر
ایران
5
زینب شکرالهی
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
شرکت مادر تخصصی
صندوق حمایت ازتوسعه
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
6
فریده شهبازی
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
دفتر امور بین الملل
7
منصوره اصغری
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
دفتر وزارتی
8
صدیقه قربانی
 
عضو کار گروه
برنامه ریزی اموررفاهی
 
 
شرکت مادر تخصصی
بازرگانی دولتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *گزارش مسابقه دوومیدانی خواهران شاغل ( ساختمان طالقانی ) به مناسبت هفته زن


* بروشور ورزشی شماره 1

* بروشور ورزشی شماره 2

*بروشور ورزشی شماره 3

* بروشور ورزشی شماره 4

* بروشور ورزشی شماره 5

* بروشور ورزشی شماره 6

* بروشور ورزشی شماره 7

* بروشور ورزشی شماره 8

* بروشور ورزشی شماره 9

* بروشور ورزشی شماره10

* راههای رسیدن به آرامش روانی از دیدگاه قرآن شماره 11

* راههای رسیدن به آرامش روانی از دیدگاه قرآن شماره 12

* فضیلت های ماه مبارک رمضان ( شماره 13 )

* تغذیه ماه مبارک رمضان (شماره 14)

* چگونه در ماه رمضان ورزش کنیم (شماره 15)

* توصیه هایی برای کاهش مضرات امواج موبایل (شماره 16)
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.