كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
مقالات


-
تاثیر دشواری کار زنان شاغل و همکاری همسران در امر منزل بر رضایت از روابط زناشویی و اختلال های رفتاری فرزندان

- تغذیه سالم (پاورپوینت)


(چ)

-
چکیده یافته های طرح آمارگیری گذران وقت در نقاط شهری " تابستان 94". مرکز آمار ایران، تهران: 1395(خ)

 خانواده و ارتقای شغلی زنان، بررسی عوامل موثر بر میزان ارتقای شغلی زنان شاغل در اداره های دولتی شهرستان اسکو، با تاکید بر خانواده

خانواده و راه کارهای توسعه ی کارآفرینی زنان ایران


(ش)

- شناخت تاثیر فعالیت های بدنی در ارتقاء سلامت بهداشت روان (پاورپوینت)


(ص)

صندوق اعتبار خرد زنان روستایی در ایران: آموزه ای کلان از تجربه ای کوچک (دکتر محمدحسین عمادی - مهندس فروغ السادات بنی هاشم)


(ع)

عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور

- عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی . (پروانه گلرد)( ک )

- کارمندان و رسانه های دیجیتال. (مهناز نصرالهی). پاورپوینت

(گ)

- گزارش سازمان جهانی کار پیرامون جایگاه زنان در بخش مدیریت و کسب و کار در منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال جاری( م )

- مشارکت زنان از دیدگاه مقام معظم رهبری. (دکتر میثم فرخی - مهناز نصرالهی)
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.