كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

 کارگروه اطلاع رسانی

شرح وظایف:
     1-جمع آوری اطلاعات
     2-   اطلاع رسانی بهنگام: درج اخبار و فعالیت ها در حیطه زنان (درون سازمانی – برون سازمانی)، درج اطلاعیه ها، صورتجلسات ، گزارشات، دوره های آموزشی ، بازدیدها و گردهمایی ها ...
     3-  مدیریت سایت
     4-    به روز رسانی سایت
     5-  به روز رسانی کانال
     6-    ساماندهی اخبار از طریق نمایندگان و مشاورین استانی
     7-   استفاده از تجارب دیگران در حیطه اطلاع رسانی مانند تهیه بروشور و ...
     8- تعامل با دیگر گروه ها (نمایندگان ستادی – مشاورین استانی)

9- ارسال گزارش جلسات کارگروه ها به اعضاء کار گروه

10- برگزاری جلسات کارگروه با هماهنگی رئیس و نایب الرئیس کمیسیون

11- ارایه گزارش در قالب صورتجلسات

12- ارایه گزارش فعالیت ها طبق درخواست کمیسیون

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.