كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
شرح وظایف کمیسیون امور بانوان وزارت جهادکشاورزی

- تشکیل کمیسیون امور بانوان وزارت جهادکشاورزی متشکل از نمایندگان معاونت ها، سازمان ها، ادارات و شرکت های وابسته به منظور بررسی مسائل و دستیابی به راه حل ها در حوزه زنان و خانواده از طریق همکاری متقابل
- شناسایی و معرفی ظرفیت های علمی، حرفه ای و مدیریتی بانوان به منظور تقویت زمینه مشارکت آن ها در عرصه های مختلف به ویژه در سطح مدیریتی
- فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت ارتقائ شغلی،حرفه ای و علمی زنان در بخش های مختلف
- ارتباط و تعامل با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر دفاتر امور زنان و خانواده به منظور تسهیل و توسعه فعالیت های بانوان شاغل و هدایت امکانات و منابع با هدف توان افزایی زنان روستایی و عشایری
- ارتباط با معاونان، مدیران و مسئولین معاونت/ سازمان به منظور تبیین توانمندی ها، بررسی مسائل و دستیابی به راه حل ها در حوزه زنان  
- تهیه بانک اطلاعاتی زنان شاغل به منظور استفاده در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها
- تشکیل جلسه با بانوان مجموعه و زیر بخش های سازمان به منظور بررسی مشکلات و مسائل و ارائه طرح ها و راهکارهای مناسب برای حل آن ها  
- بررسی مسائل و مشکلات گروه های خاص مانند زنان سرپرست خانوار  و برنامه ریزی برای رسیدگی به امور رفاهی، مادی و غیر مادی آن ها
- بررسی و ارائه  پیشنهاد به منظور رفع نقص یا کمبود قوانین مرتبط با اشتغال بانوان 
- همکاری با بخش های مرتبط به منظور حفظ و گسترش ارزش های دینی، اخلاقی و اجتماعی
- همکاری در برگزاری مراسم ملی، مذهبی ویژه زنان
- ایجاد زمینه برای پژوهش های مورد نیاز در خصوص موضوعات و مسایل مبتلا به زنان شاغل
- شناسایی ظرفیت ها و امکانات زیر بخش های وزارتخانه وبرنامه ریزی وهدایت آن ها در راستای توسعه توانمندی های زنان روستایی و عشایری
-پیش بینی وجذب امکانات لازم جهت طراحی و اجرای برنامه ها
--تهیه گزارش عملکرد کمیسیون امور زنان و ارائه آن به به مقام عالی وزارت و مسئولان مرتبط در سطح وزارتخانه وسایر نهادهای ذیربط
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.